พระธาตนาดูน-พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี สถานที่สำคัญของมหาสารคาม

เที่ยวไทย พระธาตุนาดูน : พุทธอุทยานอีสาน ตั้งอยู่ที่ อ.นาดูน พระธาตุอยู่ในพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองโบราณชื่อจำปาสี โบราณวัตถุมากมาย เช่น พระพุทธรูป และพระเครื่อง ถูกค้นพบและปัจจุบันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พบคือ พระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า บรรจุในกล่องทองคำ เงิน และทองแดง โบราณวัตถุล้ำค่าดังกล่าวทั้งหมด น่าจะมาจากศตวรรษที่ 8-10 ในสมัยทวารวดี ถูกพบในเจดีย์ขนาดเล็ก รัฐบาลจึงตัดสินใจตั้งพระธาตุหน้าดูนบนพื้นที่ 365 เอเคอร์ในปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของภูมิภาค ด้วยความสูง 50 เมตร พระธาตุหรือพระธาตุที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดเล็ก รอบพระเจดีย์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัฒนธรรมจำปาสี โบราณวัตถุ งานศิลปะ และข้อมูลเมืองโบราณจำปาสี สวนสาธารณะ และสวนสมุนไพร วิธีการเดินทาง จากตัวเมืองมหาสารคามใช้ทางหลวงหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกลงและวาปีปทุม แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2045 ถึงอำเภอนาดูน พระธาตุ 65 กม. จากเมืองมหาสารคาม […]