พระธาตนาดูน-พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี สถานที่สำคัญของมหาสารคาม

นครจำปาศรี

เที่ยวไทย พระธาตุนาดูน : พุทธอุทยานอีสาน ตั้งอยู่ที่ อ.นาดูน พระธาตุอยู่ในพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองโบราณชื่อจำปาสี โบราณวัตถุมากมาย เช่น พระพุทธรูป และพระเครื่อง ถูกค้นพบและปัจจุบันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พบคือ พระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

บรรจุในกล่องทองคำ เงิน และทองแดง โบราณวัตถุล้ำค่าดังกล่าวทั้งหมด น่าจะมาจากศตวรรษที่ 8-10 ในสมัยทวารวดี ถูกพบในเจดีย์ขนาดเล็ก รัฐบาลจึงตัดสินใจตั้งพระธาตุหน้าดูนบนพื้นที่ 365 เอเคอร์ในปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของภูมิภาค ด้วยความสูง 50 เมตร

พระธาตุหรือพระธาตุที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดเล็ก รอบพระเจดีย์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัฒนธรรมจำปาสี โบราณวัตถุ งานศิลปะ และข้อมูลเมืองโบราณจำปาสี สวนสาธารณะ และสวนสมุนไพร วิธีการเดินทาง จากตัวเมืองมหาสารคามใช้ทางหลวงหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกลงและวาปีปทุม แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2045 ถึงอำเภอนาดูน พระธาตุ 65 กม. จากเมืองมหาสารคาม

เที่ยวไทย พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรีเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่มีขนาดเท่ากับข้าวหัก วางในสถูปทองเหลืองมีสีขาวนวลเหมือนสีของมูนสโตน นอกจากนี้ยังมีแผ่นจารึกเกี่ยวกับคำปฏิญาณทางพุทธศาสนาแบบดินเหนียวโบราณจากสมัยทวารวดีอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ถูกจัดแสดงในเนินดินโบราณที่สร้างขึ้นใหม่

พิพิธภัณฑ์ยังแสดงแผนที่ของเจดีย์ทองเหลืองที่ขุดพบพร้อมวิดีโอนำเสนอสรุปงานอันยิ่งใหญ่นี้ อยู่ทางทิศใต้ของพระธาตุนาดูน

อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ที่บ้านหนองแสง เป็นอ่างเก็บน้ำสันเขาดินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีปลาบู่มากมายที่นี่เช่นกัน อบต.เขว้าไร่ ได้เปลี่ยนอ่างเก็บน้ำห้วยค้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พัทยานาเชือก 1 และพัทยานาเชือก 2

วนอุทยานโกสัมพี. ได้พื้นที่รวม 125 ไร่ (50 เอเคอร์) ในตำบลหัวขวาง ริมแม่น้ำชี อุทยานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 อุทยานร่มรื่นเป็นที่อยู่ของต้นไม้ใหญ่ต่างๆ เช่น ยาง ตะแบก และกะทุม  มีหลังคาเชื่อมต่อกัน ด้วยบ่อน้ำธรรมชาติและทิวทัศน์ อุทยานแห่งนี้จึงเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด ลิงแสมฝูงใหญ่ และลิงแสมกินปูทองคำหายาก